August 25, 2010

Jona 4

Jona nu ging ter stad uit, en zette zich tegen het oosten der stad; en hij maakte zich aldaar een verdek, en zat daaronder in de schaduw, totdat hij zag, wat van de stad zou worden. En God, de HEERE, beschikte een wonderboom en deed hem opschieten boven Jona, opdat er schaduw mocht zijn over zijn hoofd, om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijdde zich over den wonderboom met grote blijdschap.

Oude Testament - Jona 4

He made a shelter for himself there and sat down under it in the shade to see what would happen to the city. The Lord God appointed a little plant and caused it to grow up over Jonah to be a shade over his head to rescue him from his misery.

Old Testament - Jonah 4

more from similar articles: