August 24, 2010

De asini umbra disceptare

Debateren over de schaduw van een ezel

From: Sybil, or The Two Nations, an 1845 novel by Benjamin Disraeli

more from similar articles: