August 15, 2010

Havank

(1904, Leeuwarden - 1964, Leeuwarden, Nederland)

Havank (pseudoniem van Hendrikus Frederikus (Hans) van der Kallen) (Leeuwarden, 19 februari 1904 - Leeuwarden, 22 juni 1964) was een Nederlandse schrijver.


Havank had al vroeg de ambitie schrijver te worden. Charles Nypels, de legendarische boekdrukker, raadde hem omstreeks 1932 aan zijn heil in Amsterdam te zoeken en daar kontakt te leggen met andere schrijvers en kunstenaars. In Amsterdam schreef hij zijn eerste boek, Het mysterie van St. Eustache, dat hij in 1934 aanbood aan de Utrechtse uitgever Bruna, die het in eerste instantie terugzond maar in 1935, na het overlijden van zijn auteur Ivans (Jacob van Schevichaven), wel wilde uitgeven. Anton van Duinkerken deed hem het pseudoniem Havank aan de hand, naar analogie overigens van dat van Ivans.

Het was het begin van een lange samenwerking met Bruna voor wie hij dertig zeer populaire misdaadromans zou schrijven, meestal met als hoofdpersoon Charles C.M. Carlier alias De Schaduw. In de boeken tot en met Polka mazurka is Bruno Silvère nog de hoofdpersoon, al wordt de rol van 'De Schaduw' wel vrij snel groter. De vroege romans lijken nog beïnvloed door Edgar Wallace. Voor Bruna vertaalde Havank ook een kleine veertig 'The Saint’-boeken van Leslie Charteris en andere misdaadromans o.a. van R.A.J. Walling, E. Phillips Oppenheim, Raymond Chandler en Sydney Horler.

Bron: www.havank.net

Havank op Wikipedia

more from similar articles: