July 31, 2010

Robert Motherwell

(Aberdeen, Washington, 1915 - Provincetown, Massachusetts, 1991)

In Plato's Cave
1973
acrylic on canvas
K20 Düsseldorf, in langdurig bruikleen

Robert Motherwell was een Amerikaans, 20e eeuwse kunstschilder en een van de bekendste vertegenwoordigers van het abstract expressionisme.

more from similar articles: