August 25, 2010

Peter Sirius

Menigeen leeft rustiger in de schaduw van zijn gebreken dan de ander in de zon van zijn deugden.

Liefde is een zon: hoe dieper zij zinkt, hoe groter de schaduwen in het leven worden.

Peter Sirius (1858-1913)
Ps. van Otto Kimmig, Duits dichter en aforist

more from similar articles: