August 25, 2010

Sir Thomas Browne

Het leven is slechts de schaduw van de dood, en gestorvenen zijn slechts de schaduwen der levenden.

Sir Thomas Browne (Londen 1605 - 1682)

more from similar articles: