August 25, 2010

Thomas Rosenboom

'Hier heb ik het al..., het is iets nieuws, ' sprak hij (Jan de Loper) geheimzinnig, zonder nog te laten zien wat hij had opgebracht. 'En nu wil ik heel precies van u horen wat u ervan denkt...'. De handen gingen van de borst, draaiden open. Wat te zien kwam was een uit zwart papier uitgeknipte mannenkop op een wit stukje karton. 'Een waarachtig kunstwerk, nietwaar?' De lippen glommen, het gezicht grijnsde, de blik sprong van het papier omhoog en weer terug. 'Maar waarom is zo'n silhouet nu juist een kunstwerk bij uitstek? Vertelt u mij dat eens...' Hij wist het niet, opende weifelend zijn mond, maar nog voor hij iets kon zeggen kwam het antwoord al. 'Omdat het de schaduwzijde van de mens toont!' stiet de oude trionfantelijk uit. 'Een kunstenaar die de schaduwzijde van de mens wil tonen hoeft alleen maar een silhouet uit te knippen! Een silhouet toont toch niets anders dan de schaduwzijde van de mens? En dat is nu bij uitstek wat een waarachtig kunstwerk laat zien!'

Thomas Rosenboom (Doetichem 1956), Zoete mond, 2009, p 225

more from similar articles: